กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

1 เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๒ ข่าวมูลนิธิ 15/02/2023
2 เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๑ ข่าวมูลนิธิ 15/02/2023
3 โครงการ "ประเทศคนไทยมีดี ไทยใสสะอาด" ข่าวมูลนิธิ 14/02/2023
4 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
5 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
6 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
7 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
8 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
9 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
10 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
11 โครงการลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
12 โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 6 จังหวัดสงขลา ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
13 โครงการอบรมหลักสูตร"ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
14 โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดสุราษฏร์ธานี ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
15 โครงการอบรมหลักสูตร ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
16 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบ ดร.สุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
17 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
18 งาน “Anti-Corruption Awards 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
19 โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
20 โครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
21 โครงการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการปลูกจิตสำนึกให้ประเทศไทยใสสะอาด ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
22 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กราบขอพรปีสวัสดีปีใหม่ ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
23 โครงการรวมพลังไทยใสสะอาด พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
24 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
25 โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 4 จังหวัดชลบุรี ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
26 เปิด 10 เหตุผล ทำไมกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสทุจริตฯ ส่อแววล้มเหลว ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
27 การประชุมระดมปัญญา เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
28 งานแถลงข่าว การประกวดเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต ๒๕๖๐ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
29 "ข้อคิด" ของท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
30 งานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
31 เอกสารลับปานามา ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
32 รดน้ำขอพรจากนายวิชา มหาคุณ ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
33 ป๋าเปรม 'เสนอตั้งศาลจัดการคนโกง' ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
34 ชุมนุมคนดีที่ลำปาง ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
35 มุมมองใสสะอาด ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
36 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ สำนักงาน ก.พ. เตรียมแลกเปลี่ยนและรวมพลังคนดีสู่จังหวัดลำปาง ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
37 หน่วยงานดีเด่น : รพ. วัฒนานคร ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เขต 3 ข่าวมูลนิธิ 26/10/2022
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้