กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

18 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม 739 คน
Post Content Image

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๑. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล                          ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล                             รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี                       รองประธานกรรมการ
๔. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น                                    กรรมการ
๕. นายสมโภชน์ นพคุณ                                       กรรมการ
๖. นางชุติมา หาญเผชิญ                                      กรรมการ
๗. นางพัชรี อาระยะกุล                                       กรรมการ
๘. นางวาสนา สุทธิเดชานัย                                 กรรมการ
๙. นายมานะ นิมิตรมงคล                                    กรรมการ
๑๐. นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร                                 กรรมการ
๑๑. นางสาวพิชญ์วดี กิติปัญญางาม                    กรรมการ
๑๒. นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล                         กรรมการ
๑๓. นางสาวอลินี ธนะวัฒนะสัจจะเสรี               กรรมการ
๑๔. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์                                    กรรมการและเลขาธิการ
๑๕. นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
๑๖. นางทัศนีย์ วังสว่าง                                      กรรมการและเหรัญญิก
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้