กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

โครงการ "ประเทศคนไทยมีดี ไทยใสสะอาด"
ข่าวมูลนิธิ
14 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เข้าชม 495 คน
Post Content Image
        โครงการ "คนไทยมีดี ประเทศไทยใสสะอาด"


        มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้จัดการมอบรางวัลในโครงการ “คนไทยมีดี ประเทศไทยใสสะอาด” โดยได้ดำเนินการมอบโล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้แก่
ผู้ได้รับรางวัลทั้ง ๑๐ ราย ดังนี้ ๑. นายเดชา ศิริภัทร ๒. พล.ต.ท.นพ. ธนา ธุระเจน ๓. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ๔. นายวันชัย สวัสดิ์แดง ๕. นายวิเชียร ชิณวงษ์
๖. นางสาวปณิดา ยศปัญญา ๗. พระครูใบฎีกา อนันต์ เขมานนฺโท ๘. นายภูริพัฒน์ ดาลาดชัย ๙. ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี และ๑๐. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ซึ่งในการมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในการจัด​โครงการ “คนไทยมีดี ประเทศไทยใสสะอาด” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในสังคมไทย ซึ่งคนดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแนวร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมเชิดชูคนดีในสังคมไทย โดยกำหนดให้มีโครงการ “คนไทยมีดี ประเทศไทยใสสะอาด”
โดยดำเนินการคัดเลือก และให้รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณงามความดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังใจคนที่ทำความดี เป็นแบบอย่างในสังคมประเทศไทยใสสะอาดต่อไปรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวมูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้