กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๒
ข่าวมูลนิธิ
15 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เข้าชม 185 คน
เทคนิคบ้านค่าย ระยอง : เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตอนที่ ๒

 
        ตอนที่แล้วได้เกริ่นถึงการที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้จัดอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปแล้ว ตอนนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดในการอบรมครับ เริ่มต้นด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้บรรยายเรื่องพระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน โดยผ่านระบบออนไลน์ ก็คงไม่มีผู้ใดที่บรรยายเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน ได้ดีเท่าหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล หรอกครับ

        ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องหลักการทรงงานของ “พ่อของแผ่นดิน” และพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ นางสาวศริญญา สินธุ์เกษม และนายชยสิทธิ์ บุญทรัพย์ หากท่านผู้อ่านสนใจหลักการของพระองค์ท่าน ก็อาจเปิดดูได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ได้นะครับ https://drive.google.com/file/d/17WJG_tL97lgObTsAc8cvkLSxo9gzXWFn/view วิทยากรไม่ได้บรรยายเฉพาะหลักการทรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้ให้นักเรียนนักศึกษาจับคู่ อ่านหลักการทรงงานที่ได้รับ แล้วสรุปความหมายตามที่มีความเข้าใจ ทั้งนี้ ให้วาดภาพประกอบบนกระดาษสีเหลือง แล้วให้นำเสนอใน ๒ ประเด็น อธิบายให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหมดอย่างสั้นๆ แล้วชี้แจงว่าจะนำหลักการทรงงานนั้นไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง ก่อนจบการบรรยายในวันแรกได้ชี้แจงและนัดแนะถึงกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานในวันรุ่งขึ้น

        เช้าวันรุ่งขึ้นนักเรียนนักศึกษาได้รับการชี้แจงถึงเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานและหลักปฏิบัติในการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น จึงได้เดินทางไปสถานที่ศึกษาดูงานโดยรถสองแถวจำนวน ๔ คัน สถานที่ไปศึกษาดูงานคือเรียนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือโคกหนองนาโมเดล เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงกั้น มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ รับเฉพาะผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษแล้ว โดยเน้นให้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพต่อไป เป็นการส่งคืนคนดีสู่สังคม สมกับคำขวัญที่ว่า “ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา”

        ในเรือนจำแห่งนี้มีทุกอย่างให้เรียนรู้ ไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ การเกษตรอินทรีย์ การเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกข้าว การสีข้าว การปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกสมุนไพร เป็นต้น ที่สำคัญที่สุด เรือนจำแห่งนี้ต้องการให้ผู้ต้องขังทุกคนเมื่อออกไปแล้วจะได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต เรือนจำแห่งนี้เป็นเรือนจำเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วได้ให้ผู้ต้องขังคนหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟัง สรุปสั้นๆ ได้ว่าแม้ว่าได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี แต่เพราะความผิดพลาดที่สำคัญในชีวิต ซึ่งเกิดจากการคบเพื่อนและหวังได้เงินเพียงเล็กน้อย จึงเป็นผู้ที่ส่งยาเสพติด ถูกจำคุกถึง ๑๗ ปี ๖ เดือนความเป็นอยู่ในเรือนจำในระยะแรกซึ่งเป็นเรือนจำทั่วไปมากกว่า ๖ ปี นั้น เป็นชีวิตที่ลำบากมาก แต่เพราะความประพฤติที่ดีจึงได้ลดหย่อนผ่อนโทษและได้ออกมาอยู่เรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ ได้พบต้นไม้และบรรยากาศที่ดีมากๆ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ต้องขังรายนี้ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนนักศึกษาได้ดีมาก โดยสอนให้นึกถึงพ่อแม่ สอนให้คบเพื่อนที่ดี แต่ที่เน้นย้ำและให้ความสำคัญมากที่สุดคือการควบคุมตนเองให้ดีที่สุด อย่าให้พลาดเหมือนกับที่ตนเองได้พลาดไปแล้ว เพราะเมื่อพลาดแล้วไม่อาจกลับไปสู่จุดเดิมได้ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วได้ให้ผู้ต้องขังคนหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟัง สรุปสั้นๆ ได้ว่าแม้ว่าได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี แต่เพราะความผิดพลาดที่สำคัญในชีวิต ซึ่งเกิดจากการคบเพื่อนและหวังได้เงินเพียงเล็กน้อย จึงเป็นผู้ที่ส่งยาเสพติด ถูกจำคุกถึง ๑๗ ปี ๖ เดือน ความเป็นอยู่ในเรือนจำในระยะแรกซึ่งเป็นเรือนจำทั่วไปมากกว่า ๖ ปี นั้น เป็นชีวิตที่ลำบากมาก แต่เพราะความประพฤติที่ดีจึงได้ลดหย่อนผ่อนโทษและได้ออกมาอยู่เรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ ได้พบต้นไม้และบรรยากาศที่ดีมากๆ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ต้องขังรายนี้ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนนักศึกษาได้ดีมาก โดยสอนให้นึกถึงพ่อแม่ สอนให้คบเพื่อนที่ดี แต่ที่เน้นย้ำและให้ความสำคัญมากที่สุดคือการควบคุมตนเองให้ดีที่สุด อย่าให้พลาดเหมือนกับที่ตนเองได้พลาดไปแล้ว เพราะเมื่อพลาดแล้วไม่อาจกลับไปสู่จุดเดิมได้ เป็นการสอนนักเรียนนักศึกษาไปในตัวว่าการไปศึกษาดูงานหรือการศึกษาในห้องเรียรนั้น ต้องตั้งใจฟังและต้องจดจำไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำมาใช้ในโอกาสต่อไป ในช่วงบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาวิทยาลัย” โดยแยกย้ายกันไปทำงานตามจุดต่างๆ ไม่ว่ากวาดขยะและล้างห้องน้ำ เป็นต้น

            ในช่วงเช้าของวันสุดท้ายของการอบรมผู้เขียนได้บรรยายเรื่อง “ลูกของแผ่นดิน : คนดี มีคุณภาพและมีคุณธรรม” ทั้งนี้ โดยได้เน้นถึงการเป็นลูกที่ดีของแผ่นดินแล้วประสบความสำเร็จในชีวิต หลังจากนั้น ได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้ช่วยกันคิดว่าจะนำเรื่องที่ได้เรียนรู้ในเรื่องใดไปปรับใช้ในชีวิตนักเรียนนักศึกษาได้ แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนได้นำเสนอด้วย หลังจากนั้น คณะวิทยากร ดร. สมโภชน์ นพคุณ นางสาวศริญญา สินธุ์เกษม และนายชยสิทธิ์ บุญทรัพย์ ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ให้ศึกษาพระบรมราโชวาทที่ได้รับ สรุป ทบทวนบทเรียนที่ได้รับและเรียนรู้จากการรับฟังบรรยาย แล้วให้ศึกษาคำสอนของพ่อ โดยการวิเคราะห์พระบรมราโชบาย ทั้งนี้ ได้ให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกันกำหนดปณิธานและธรรมนูญของกลุ่มโดยให้ทำในรูปแบบ Mind Map หรือ Poster แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมด้วย 

        สุดท้าย นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้ปิดการอบรมและได้มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง เห็นว่าต่างจากความรู้สึกของผู้เขียนที่นึกถึง “เด็กเทคนิค” บางแห่งในกรุงเทพมหานคร เพราะนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายส่วนใหญ่สุภาพเรียบร้อย มีบ้างเพียงบางคนที่คงต้องพัฒนาถึงวิธีการเรียนรู้ในกลุ่มให้มากขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตาม เท่าที่สังเกตเห็นว่านักเรียนนักศึกษาที่เข้าอบรมตามโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทส่วนใหญ่มีความสุขที่ได้รับความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะได้เรียนรู้ รวมถึงได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มากขึ้น
การที่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเหล่านี้ได้เห็นแบบอย่างที่ดี ก็คงจะได้เห็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม โตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติและคงประสบความสำเร็จในชีวิต

 
พุธทรัพย์ มณีศรี

#เทคนิคบ้านค่าย ระยอง #เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท #มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด #การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท #วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง #ปนัดดา ดิศกุล #พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน #หลักการทรงงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวมูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้