กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

คืนคุณภาพสู่ห้องเรียน
บทความใสสะอาด
06 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เข้าชม 522 คน
Post Content Image

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหารครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม 

โดยกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา หรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หรือแต่ละห้องเรียนสามารถกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เพิ่มเติมเป็นของห้องเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้ โดยครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนหรือกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของห้องเรียนต่อไป

แหล่งข้อมูล: สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). (2566). โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน, 7 กุมภาพันธ์ 2566. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/290936


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บทความใสสะอาด ที่เกี่ยวข้อง
Hover Icon
บทความใสสะอาด
ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2566
169
Hover Icon
บทความใสสะอาด
คืนคุณภาพสู่ห้องเรียน
06 กุมภาพันธ์ 2566
522
Hover Icon
บทความใสสะอาด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
06 กุมภาพันธ์ 2566
511
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้