กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน
บทความใสสะอาด
26 ตุลาคม 2565
ผู้เข้าชม 217 คน
Post Content Image

        การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "คอร์รัปชั่น" เป็นปัญหาหนักอกของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย สำหรับปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น ได้พัฒนาการขึ้นมาตามลำดับ จากการคอร์รัปชันที่เป็นตัวเงิน กลายเป็นคอร์รัปชั่นที่มีผลประโยชน์ด้วย และหลังจากนั้นก็เกิดการคอร์รัปชั่นแบบใหม่คือการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย แสดงให้เห็นว่าระดับการคอร์รัปชันได้พัฒนาให้ล้ำลึกขึ้น ทั้งนี้ เพื่อหนีการตรวจสอบ พอๆ กับที่เชื้อโรคได้พัฒนาตัวเองให้ชนะยารักษาโรคนั่นแหละครับ ดังนั้น ความยากง่ายในการตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชั่นก็ยิ่งยากขึ้นเป็นเงาตามตัว คนที่คอรัปชันจึงมีฐานะร่ำรวย มีคนนับหน้าถือตามากมาย จนได้พบเห็นวลีที่ใช้กันบ่อยๆ ว่า “คนดีไม่มีที่ยืน”

         แต่ในอนาคตคาดว่าวลีดังกล่าวนี้คงค่อยๆ เลือนหายไป และจะมีวลีใหม่เข้ามาแทนที่ วลีใหม่นั้นก็คือ “คนโกงจะไม่มีที่ยืน” เพราะ คสช. และรัฐบาลชุดนี้ได้เอาจริงเอาจังเรื่องการคอร์รัปชั่นมาตั้งแต่เริ่มแรก มีนโยบายและมีมาตรการต่างๆ ในอันที่จะหยุดยั้งรวมทั้งการปราบปรามการคอร์รัปชันด้วย และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อวานนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอยู่ ๓ ประการ

       - ประการแรก คสช. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์ Hotline 1299 หรือตู้ ปณ 444 หรือหน่วยทหารทั่วประเทศ และทราบว่ากระทรวงบางแห่ง เช่น กระทรวงพลังงาน ก็ได้มีประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงานและส่วนงานราชการในสังกัด โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้เขียนคิดว่ากระทรวงอื่นๆ ก็คงได้ทำแล้วหรือจะได้ทำในโอกาสต่อ ๆ ไป หากยังไม่ได้คิดหรือยังไม่ได้ทำ ก็คงเริ่มทำกันได้แล้วนะครับ ที่สำคัญ ท่านใดที่ทราบเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นก็ช่วยกันแจ้งไปตามศูนย์ต่างๆ นี้นะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อจะให้คนโกงไม่มีที่ยืน สำหรับข้าราชการที่ชอบเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ รวมทั้งชอบเรียกหา “เงินทอน” นั้นก็โปรดหยุดการกระทำเช่นนั้นเสีย หากไม่ต้องการให้ตัวเองและครอบครัวตลอดถึงวงศ์ตระกูลต้องเดือดร้อน

       - ประการที่สองก็คือ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ก็หวังว่าการดำเนินการข้างต้นคงกระทำกันอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติและส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตของประเทศ

        ประการที่สาม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รับการรับรองให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยที่ปะชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้เป็นกฎหมาย หลักการสำคัญคือ ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาไต่สวนคดีลับหลังจำเลยได้ ต่อไปนี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดโดยเฉพาะการคอร์รัปชั่น หากหลบคดีหนีระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งเมื่อก่อนนี้กระบวนการพิจารณาคดีต้องหยุดลง ทำให้คดีขาดอายุความในการดำเนินคดีอาญา และทำให้ผู้กระทำความผิดที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองต้องหลุดพ้นจากความรับผิดที่ได้กระทำไว้ ตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ หากหลบหนีไม่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ศาลก็พิจารณาคดีลับหลังได้ หากมีความผิดจริง ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดที่ได้กระทำไว้ได้ ผู้ที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศก็อย่าหวังว่าเมื่อคดีหมดอายุความแล้วจะกลับมาเสวยสุขในเมืองไทยได้

        หวังว่าต่อจากนี้ไปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คิดจะคอร์รัปชั่น คงต้องคิดหน้าคิดหลังกันได้แล้วว่าควรหยุดกระทำตามที่คิดหรือไม่ และต่อจากนี้ไป คนดีในประเทศไทยจะมีที่ยืน ส่วนคนโกงก็จะไม่มีที่ยืน ที่สำคัญที่สุด ประเทศไทยจะใสสะอาดกันเสียทีครับ


พุธทรัพย์ มณีศรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บทความใสสะอาด ที่เกี่ยวข้อง
Hover Icon
บทความใสสะอาด
ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2566
182
Hover Icon
บทความใสสะอาด
คืนคุณภาพสู่ห้องเรียน
06 กุมภาพันธ์ 2566
705
Hover Icon
บทความใสสะอาด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
06 กุมภาพันธ์ 2566
598
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้