กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เหตุใดจึงให้ประชาชนรับกรรม
บทความใสสะอาด
31 มกราคม 2566
ผู้เข้าชม 568 คน
Post Content Image

ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เหตุใดจึงให้ประชาชนรับกรรม


ปัจจุบันข่าวที่ทางราชการไม่ว่ากรมบัญชีกลางหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเงินคืนจากผู้สูงอายุ ด้วยเหตุที่ว่าเป็นการรับเงินซ้ำซ้อนนั้น เป็นข่าวอยู่เกือบทุกวัน เพราะไม่ใช่รายเดียว แต่มีเป็นร้อยๆ ราย

การรับเงินซ้ำซ้อนอย่างไรนั้น ผู้เขียนไม่ต้องเขียนถึง เพราะจากข่าวมีหลายสาเหตุแตกต่างกันไปตามกรณี

เมื่อผู้เขียนได้รับทราบข่าวดังกล่าว จึงเห็นว่ากรณีไม่ใช่ความผิดของผู้สูงวัยที่รับเงินซ้ำซ้อน แต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการจ่ายเงินของรัฐให้แก่ผู้ใด เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน จึงได้ให้ความเห็นไว้ในเฟสบุ๊กส่วนตัว ดังรายละเอียดข้างล่างนี้


ได้ข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแล้ว แต่เมื่อผู้เขียนได้เห็นคำพิพากษาของศาลฎีกาก็เห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่ผู้สูงวัยได้รับนั้นไม่มีปัญหาอีกแล้ว

เพราะคำพิพากษาศาลฏีกาที่ ๑๐๘๕๐/๒๕๕๙ ระบุว่ากรณีที่จำเลยไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามกฎหมาย แต่โจทก์จ่ายเงินดังกล่าวให้จำเลยไปโดยผิดหลง จึงเป็นเงินที่จำเลยได้รับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และทำให้โจทก์เสียเปรียบอันเป็นลาภมิควรได้

หาใช่เป็นเงินที่โจทก์มีสิทธิติดตามเอาคืนได้อย่างเจ้าของทรัพย์สินไม่ และเมื่อได้ความว่าจำเลยได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญไว้โดยสุจริตและนำไปใช้จ่ายหมดแล้วก่อนที่โจทก์จะเรียกคืน จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๑๒

ชัดเจนไหมครับว่า เมื่อจำเลยนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายหมดแล้ว จึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ ส่วนหากเงินดังกล่าวยังเหลืออยู่นั้น ศาลฎีกาไม่ได้กล่าวถึง

ดังนั้น ผู้สูงอายุทั้งหลายที่รับเงินมาซ้ำซ้อน ส่วนจะซ้ำซ้อนจริงหรือไม่เป็นเรื่องที่ทางราชการต้องแก้ปัญหา หากใช้เงินนั้นไปหมดแล้ว ก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินผู้ใดมาชดใช้ ก็คำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นชัดเจนอยู่แล้ว

ส่วนเงินหลวงที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครจะใช้คืนนั้น ก็เป็นเรื่องที่ราชการจะต้องพิจารณาต่อไปครับ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ่ายไปก็คงต้องเตรียมตัวชดใช้แทนละกระมัง

เป็นบทเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จ่ายเงินต้องรอบคอบที่สุดครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี

#ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เหตุใดจึงให้ประชาชนรับกรรม #กรมบัญชีกลาง #องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น #เรียกเก็บเงินคืนจากผู้สูงอายุ #รับเงินซ้ำซ้อน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง #คำพิพากษาของศาลฎีกา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
บทความใสสะอาด ที่เกี่ยวข้อง
Hover Icon
บทความใสสะอาด
ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2566
174
Hover Icon
บทความใสสะอาด
คืนคุณภาพสู่ห้องเรียน
06 กุมภาพันธ์ 2566
627
Hover Icon
บทความใสสะอาด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
06 กุมภาพันธ์ 2566
547
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้