กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

05 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 305 คน
ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ยุทธศาสร์ที่ ๑ ปลุกจิตสำนึกคนไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสร์ที่ ๓ รณรงค์และเสริมสร้างในการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสร์ที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตร์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ยุทธศาสร์ที่ ๑ ปลุกจิตสำนึกคนไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสร์ที่ ๓ ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสร์ที่ ๔ รณรงค์และเสริมสร้างในการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด

ยุทธศาสร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พ.ศ. 2564 - 2566

ยุทธศาสตร์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดประจำปี 2561 - 2563

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้