กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

05 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 489 คน
ภารกิจมูลนิธิ

        การริเริ่ม “โครงการประเทศไทยใสสะอาด” ให้เป็นโครงการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกันรณรงค์ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการและ สร้างสรรค์ให้ประเทศไทยใสสะอาด โดยดำเนินภารกิจใน ๓ กรอบหลัก คือ

  1. ​ภารกิจสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งในด้านร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมสนับสนุนเงินทุน
  2. ภารกิจในการเผยแพร่ขยายผลโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
  3. ภารกิจเผยแพร่รณรงค์และเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาด
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้