May 2018
17Aug

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นไหลเข้ามาที่ผู้เขียนมากยิ่งขึ้น บางเรื่องก็เปิดเผยได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้

Read

15Aug

เปิด 10 เหตุผล ทำไมกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสทุจริตฯ ส่อแววล้มเหลว

1. เครือข่ายต้านทุจริตที่อยากได้รับการคุ้มครองต้องขอ คำรับรองจากรัฐก่อน 2. สิทธิรวมตัวของเครือข่ายประชาชน ไม่มีผลในทางกฎหมาย 3. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น 4.

Read

04Jul

การประชุมระดมปัญญา เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และสำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        จัดการประชุมระดมปัญญาเรื่อง

Read

17May

งานแถลงข่าว การประกวดเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต ๒๕๖๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ มูลนนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการประกวดแต่งเพลง ช่อสะอาดต้านทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

Read

27Apr

"ข้อคิด" ของท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

  สักกี่คนที่อายุ 78 ปีแล้วจะสดชื่น เบิกบานทั้งกายใจ อย่างที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้ นอกจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีคำว่า “เกษียณ”

Read

10Feb

งานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตในองค์กร ภายใต้แนวความคิด "สช. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลตามรอยพ่อ" เพื่อสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

Read

10Feb

งาน "เทิด ด้วย ทำ" ปี ๒๕๖๐ เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ร่วมกิจกรรม งาน "เทิด ด้วย ทำ" ปี ๒๕๖๐ : เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน ณ

Read

25Aug

คณะรัฐมนตรีที่เข้าอวยพรวันเกิดพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่เข้าอวยพรวันเกิดที่บ้านพักสี่เสาเทเวศน์ที่มา : https://www.facebook.com/khaonewtv18/videos/1766524263625842/  

Read

12Apr

เอกสารลับปานามา

การที่เอกสารลับปานามา ระบุถึงข้อมูลลับทางการดำเนินธุรกิจของบุคคลและนิติบุคคลจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ว่าได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต (Offshore Company)ผ่านสำนักกฎหมาย “Mossack

Read

12Apr

รดน้ำขอพรจากนายวิชา มหาคุณ

นายวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต    ร่วมประชุมกับ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย 

Read

03Nov

ป๋าเปรม'เสนอตั้งศาลจัดการคนโกง

2 ก.พ. 58  เมื่อเวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Read

04Dec

ชุมนุมคนดีที่ลำปาง

การสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด โดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วกับ สำนักงาน ก.พ.เพื่อส่งเสริมองค์กรจริยธรรมต้นแบบจังหวัดใสสะอาด

Read

04Dec

มุมมองใสสะอาด

ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เสริมสร้างอย่างไร เพื่อลพบุรีใสสะอาด”  ในการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม

Read

15Nov

มูลนิธิฯ และ ก.พ. เตรียมแลกเปลี่ยนและรวมพลังคนดีสู่จังหวัดลำปาง

สำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด ประกาศวาระ “จังหวัดลำปางใสสะอาด” เพื่อรวมพลังสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม

Read

15Nov

หน่วยงานดีเด่น :รพ.วัฒนานคร ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เขต 3

รพ.วัฒนานคร ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เขต 3 ปี 2552 รพ.วัฒนานคร ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต

Read