มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบดร.สุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และเลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าพบดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรจากท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 กรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Thursday, 6 January, 2022