พุธทรัพย์ มณีศรี

           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” ใน Blog นี้

           และต่อมาในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก็ได้เขียนเรื่อง “การโกงเงินหลวงง่ายๆ ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน” ใน Blog นี้ เข่นเดียวกัน

Share This Post:

factadmin


Related Posts


 พุธทรัพย์ มณีศรี

           การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นไหลเข้ามาที่ผู้เขียนมากยิ่งขึ้น

           บางเรื่องก็เปิดเผยได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเอง

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบ่อยขึ้น

           เจตนาก็เพื่อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม และเพื่อให้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

          ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องคอร์รัปชั่นมาแล้วหลายเรื่อง แต่ละเรื่องได้เล่าเหตุการณ์ที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบหรือเรียกกันง่ายๆ ว่าคอร์รัปชั่นนั่นแหละครับ

          แต่การคอร์รัปชั่นในประเทศไทยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลง แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศให้การปราบปรามคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายหลักไปแล้ว

Share This Post:

factadmin


Related Posts


งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

พุธทรัพย์ มณีศรี

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน”

           ได้ยกตัวอย่างการคอร์รัปชั่นเรื่องหนึ่งที่ทำกันจนเป็นเรื่องปกติคือการอบรมสัมมนา ที่เบิกค่าอาหาร ที่พัก มีส่วนต่างมากๆ เบิกค่าอาหาร 150 บาท แต่เลี้ยงข้าวกล่อง เป็นต้น

Share This Post:

factadmin


Related Posts


คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

พุธทรัพย์ มณีศรี

           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบ่อยขึ้น

           เจตนาก็เพื่อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม และเพื่อให้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

ประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น และก็เพราะปัญหาคอร์รัปชั่นนี่แหละที่ทำให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาเพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยากเย็นยิ่งนัก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และก็ประสบปัญหาคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพิ่งประสบปัญหานี้หรอกครับ แต่มีมานมนานกาเลแล้ว

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

            ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ เพราะผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นกรรมการมูลนิธินี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

            จากประสบการณ์ทั้งที่สำนักงาน ก.พ. และการเป็น อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม หลายต่อหลายแห่ง ได้เห็นพฤติกรรมของข้าราชการที่ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

          สมัยผู้เขียนยังรับราชการอยู่ มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งมีพฤติกรรมที่คนทั้งจังหวัดเอือมระอาที่สุด เพราะไม่ว่าท่านจะไปกินอาหารที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารสุดหรูในจังหวัดหรือร้านธ๊รรมดา...ธรรมดา ท่านก็ไม่เคยจ่ายเงิน

          เมื่อมีคนพูดไปเข้าหูท่าน ท่านก็ตอบว่าให้อักษรเลขจ่ายเงินแล้ว แต่ความเป็นจริงท่านไม่เคยให้เงินแก่อักษรเลขแม้แต่น้อย แล้วอักษรเลขจะนำเงินที่ไหนไปจ่าย เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

          สมัยผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ใหญ่ระดับหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละครับ

          มาประชุมคณะกรรมการคณะหนึ่ง แต่เดินทางมาถึงตอนที่เลิกการประชุมและกรรมการได้เดินออกจากห้องประชุมกันหมดแล้ว แต่กรรมการบางท่านยังยืนคุยอยู่ที่ระเบียงตึก

Share This Post:

factadmin


Related Posts


Pages