factadmin


Related Posts


factadmin


Related Posts


factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” ใน Blog นี้

           และต่อมาในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก็ได้เขียนเรื่อง “การโกงเงินหลวงง่ายๆ ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน” ใน Blog นี้ เข่นเดียวกัน

Share This Post:

factadmin


Related Posts


 พุธทรัพย์ มณีศรี

           การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นไหลเข้ามาที่ผู้เขียนมากยิ่งขึ้น

           บางเรื่องก็เปิดเผยได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเอง

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบ่อยขึ้น

           เจตนาก็เพื่อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม และเพื่อให้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

          ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องคอร์รัปชั่นมาแล้วหลายเรื่อง แต่ละเรื่องได้เล่าเหตุการณ์ที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบหรือเรียกกันง่ายๆ ว่าคอร์รัปชั่นนั่นแหละครับ

          แต่การคอร์รัปชั่นในประเทศไทยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลง แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศให้การปราบปรามคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายหลักไปแล้ว

Share This Post:

factadmin


Related Posts


งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

พุธทรัพย์ มณีศรี

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน”

           ได้ยกตัวอย่างการคอร์รัปชั่นเรื่องหนึ่งที่ทำกันจนเป็นเรื่องปกติคือการอบรมสัมมนา ที่เบิกค่าอาหาร ที่พัก มีส่วนต่างมากๆ เบิกค่าอาหาร 150 บาท แต่เลี้ยงข้าวกล่อง เป็นต้น

Share This Post:

factadmin


Related Posts


คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

พุธทรัพย์ มณีศรี

           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบ่อยขึ้น

           เจตนาก็เพื่อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม และเพื่อให้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย

Share This Post:

factadmin


Related Posts


พุธทรัพย์ มณีศรี

ประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น และก็เพราะปัญหาคอร์รัปชั่นนี่แหละที่ทำให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาเพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยากเย็นยิ่งนัก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และก็ประสบปัญหาคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพิ่งประสบปัญหานี้หรอกครับ แต่มีมานมนานกาเลแล้ว

Share This Post:

factadmin


Related Posts


Pages