• September 15, 2022
 • 0

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นไหลเข้ามาที่ผู้เขียนมากยิ่งขึ้นบางเรื่องก็เปิดเผยได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้...
 • September 15, 2022
 • 0

แล้วฝีที่ระบมมานาน ก็เริ่มแตกแล้ว

ผู้เขียนเคยเขียนบทความเรื่องการคอรัปชั่นหลายเรื่องครับ โดยระยะหลังนี้ได้ว่าเขียนเรื่องนี้เป็นชุดเลยทีเดียวเริ่มต้นเขียนเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน”...
 • September 15, 2022
 • 0

สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยก็คือการที่ประชาชนคนไทยขาดคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คนดีถูกสังคมละเลย มัวแต่ชื่นชมและยกย่องคนมีเงิน...
 • January 06, 2019
 • 0

ความลักลั่นของกฎหมายปราบคนโกง แก้ไขให้สอดคล้องกันเถิดครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” ใน Blog นี้   ...
 • January 06, 2019
 • 0

การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน

พุธทรัพย์ มณีศรี           บทความของผู้เขียนเรื่อง "การคอร์รัปชั่นง่ายๆ   ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน" ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร...
 • January 06, 2019
 • 0

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

 พุธทรัพย์ มณีศรี           การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ...
 • January 06, 2019
 • 0

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

พุธทรัพย์ มณีศรี           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม...
 • January 06, 2019
 • 0

คอร์รัปชั่นหลายรูปแบบยังคงมีเหมือนดอกเห็ดทั่วไทย

พุธทรัพย์ มณีศรี          ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องคอร์รัปชั่นมาแล้วหลายเรื่อง...
 • January 06, 2019
 • 0

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลงพุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “...
 • January 06, 2019
 • 0

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหนพุธทรัพย์ มณีศรี          ...
 • January 06, 2019
 • 0

การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ : ช่องทางหนึ่งของการคอร์รัปชั่น

พุธทรัพย์ มณีศรีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น...
 • December 23, 2018
 • 0

พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง

พุธทรัพย์ มณีศรี            ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ...
 • December 13, 2018
 • 0

โปรดอย่าใช้วิธียืมลูกน้องแล้วไม่จ่ายคืน

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังรับราชการอยู่ มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งมีพฤติกรรมที่คนทั้งจังหวัดเอือมระอาที่สุด...
 • December 05, 2018
 • 0

ลงลายชื่อรับเบี้ยประชุมโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ใหญ่ระดับหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละครับ  ...
 • December 05, 2018
 • 0

แล้วก็เจอดี เมื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการบางคน

พุธทรัพย์ มณีศรี            เมื่อวานนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2561)...
 • December 05, 2018
 • 0

ครู-อาจารย์ควรมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าวิชาชีพอื่น

พุธทรัพย์ มณีศรี           คำว่า “ครู-อาจารย์” นั้น ผู้เขียนขอเน้นก่อนว่าหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ...
 • December 05, 2018
 • 0

ทุจริตง่ายๆ แล้วก็ตายผ่อนส่ง

พุธทรัพย์ มณีศรี       ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเขียนเรื่องการประชุมที่ไม่เชิญกรรมการท่านหนึ่งเข้าประชุม     ...
 • December 05, 2018
 • 0

คุก ๕ ปี สำหรับการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อ 2 ปี (2559) ที่แล้ว ศาลได้พิพากษาจำคุกข้าราชการรายหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี ปรับ  2 หมื่นบาท    ...
 • December 05, 2018
 • 0

โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "คอร์รัปชั่น"...
 • November 05, 2018
 • 0

ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นมานานแล้วและก็ยังเกิดขึ้นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ...
 • June 05, 2015
 • 0

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์       สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ  ...
 • May 31, 2015
 • 0

ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ“ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด”พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ...
 • October 08, 2014
 • 7

เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

พุธทรัพย์ มณีศรี          คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต...
 • October 08, 2014
 • 0

ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

        สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
 • October 08, 2014
 • 0

ภาครัฐและเอกชนร่วมต้านทุจริต : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดิน

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดในการสัมมนา “บทบาทภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขการคอร์รัปชัน”วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๒๐–๑๐.๒๐ น.ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔...
 • May 31, 2013
 • 0

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สุจินตนา ภาวสิทธิ์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยสังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์...
 • June 03, 2010
 • 0

แพทย์ที่ดีไม่ต้องรวยก็มีความสุขได้ นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร แพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” “ความสำเร็จของการศึกษาที่แท้จริง...
 • July 14, 2009
 • 0

วสุ โปษยะนันทน์

“งานที่ผมทำมีทั้งซ่อมวัด ซ่อมบ้าน ซ่อมตึกเก่า ซ่อมปราสาทหิน แต่ด้วยความสนใจส่วนตัวก็เลยกลายเป็นว่าพอมีงานด้านปราสาทหินทั้งหมดก็จะโยนมาทางผม งานซ่อมปราสาทหินมันคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์...