“งานที่ผมทำมีทั้งซ่อมวัด ซ่อมบ้าน ซ่อมตึกเก่า ซ่อมปราสาทหิน แต่ด้วยความสนใจส่วนตัวก็เลยกลายเป็นว่าพอมีงานด้านปราสาทหินทั้งหมดก็จะโยนมาทางผม งานซ่อมปราสาทหินมันคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่เราจะไปศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณได้ ดังนั้นการอนุรักษ์ เราต้องคำนึงถึงรูปแบบของมัน รักษาความเป็นของแท้เอาไว้ให้ได้มากที่สุด”

สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะโบราณสถาน โดยเฉพาะปราสาทหินโบราณ ผู้ออกแบบและดูแลบูรณะโครงสร้างของปราสาทหินให้กลับมาสวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม

“งานที่ผมทำมีทั้งซ่อมวัด ซ่อมบ้าน ซ่อมตึกเก่า ซ่อมปราสาทหิน แต่ด้วยความสนใจส่วนตัวก็เลยกลายเป็นว่าพอมีงานด้านปราสาทหินทั้งหมดก็จะโยน มาทางผม งานซ่อมปราสาทหินมันคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่เราจะไปศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณได้ ดังนั้นการอนุรักษ์ เราต้องคำนึงถึงรูปแบบของมัน รักษาความเป็นของแท้เอาไว้ให้ได้มากที่สุด”

วสุมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นแรกที่ต้องคำนวณหินซึ่งกองอยู่ตามพื้นเพื่อนำขึ้นไปประกอบปราสาท ไปจนถึงการทำแบบจำลองในการประกอบปราสาทขึ้นใหม่
“ต้องทำรีเสิร์ชรูปแบบว่าดั้งเดิมมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราเจอ สภาพมันจะเป็นปราสาทชำรุด หินตกกองเกลื่อนเต็มไปหมด เราก็จะสำรวจและใช้วัสดุอันเดิม ซ่อมแซมมัน แล้วก็เอากลับไปวางที่เดิม”
การทำงานที่ได้พบเรื่องใหม่ๆ ในเรื่องเก่าคืออีกความรู้สึกที่เขาบอกว่าน่าตื่นเต้นมาก
“ผมเคยเจอเคสที่คิดว่าจะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่พอประกอบไปเรื่อยๆ ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ แล้วมันกลายเป็นปราสาทแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยในไทย แต่ไปเทียบได้กับบางหลังในเขมร มันน่าตื่นเต้นมาก นี่ยังโชคดีที่เดี๋ยวนี้เราจะประกอบบางส่วนก่อนจะเอาไปขึ้นโครง ถ้าเป็นสมัยก่อน เขาจะประกอบกันเลย พอไม่ใช่ก็ต้องยกลงใหม่ วุ่นวายกันทีเดียว”
“ทุกๆ โบราณสถานคือหลักฐานของวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในโลกนี้ มันบ่งบอกถึงรากเหง้าในอดีต แล้วการที่เราทำให้หลักฐานเหล่านี้สามารถนำมาศึกษาต่อได้ ก็จะทำให้เกิดความรู้ต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจต่างๆ ในความเจริญของเราที่มีมาแต่อดีตซึ่งได้ถูกสืบทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไป อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยภูมิใจว่าปู่ย่าตายายของเรานั้นมีความฉลาด มีความพยายามอุตสาหะมากขนาดไหน พอภูมิใจ แล้วก็อาจรู้สึกว่าเราก็มีศักยภาพในการพัฒนาอะไรต่างๆ ได้ เพราะคนในอดีตยังทิ้งหลักฐานไว้ให้ แล้วเราจะไม่สร้างอะไรไว้บ้างเลยหรือ?” 

Share This Post:
Alt

thachakrit

ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว


Related Posts