March 2019
06Jan

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลงพุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “

Read

06Jan

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหนพุธทรัพย์ มณีศรี          

Read

06Jan

การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ : ช่องทางหนึ่งของการคอร์รัปชั่น

พุธทรัพย์ มณีศรีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น

Read

23Dec

พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง

พุธทรัพย์ มณีศรี            ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ

Read

13Dec

โปรดอย่าใช้วิธียืมลูกน้องแล้วไม่จ่ายคืน

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังรับราชการอยู่ มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งมีพฤติกรรมที่คนทั้งจังหวัดเอือมระอาที่สุด

Read

05Dec

ลงลายชื่อรับเบี้ยประชุมโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ใหญ่ระดับหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละครับ  

Read

05Dec

แล้วก็เจอดี เมื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการบางคน

พุธทรัพย์ มณีศรี            เมื่อวานนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2561)

Read

05Dec

ครู-อาจารย์ควรมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าวิชาชีพอื่น

พุธทรัพย์ มณีศรี           คำว่า “ครู-อาจารย์” นั้น ผู้เขียนขอเน้นก่อนว่าหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

Read

05Dec

ทุจริตง่ายๆ แล้วก็ตายผ่อนส่ง

พุธทรัพย์ มณีศรี       ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเขียนเรื่องการประชุมที่ไม่เชิญกรรมการท่านหนึ่งเข้าประชุม     

Read

05Dec

คุก ๕ ปี สำหรับการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อ 2 ปี (2559) ที่แล้ว ศาลได้พิพากษาจำคุกข้าราชการรายหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี ปรับ  2 หมื่นบาท    

Read

05Dec

โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "คอร์รัปชั่น"

Read

05Nov

ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นมานานแล้วและก็ยังเกิดขึ้นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

Read

05Jun

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์       สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ  

Read

31May

ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ“ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด”พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

Read

08Oct

เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

พุธทรัพย์ มณีศรี          คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต

Read