งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลงพุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน”           ได้ยกตัวอย่างการคอร์รัปชั่นเรื่องหนึ่งที่ทำกันจนเป็นเรื่องปกติคือการอบรมสัมมนา ที่เบิกค่าอาหาร ที่พัก...

Read


คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหนพุธทรัพย์ มณีศรี           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบ่อยขึ้น           เจตนาก็เพื่อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม...

Read


การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ : ช่องทางหนึ่งของการคอร์รัปชั่น

พุธทรัพย์ มณีศรีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น และก็เพราะปัญหาคอร์รัปชั่นนี่แหละที่ทำให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาเพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยากเย็นยิ่งนักประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และก็ประสบปัญหาคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพิ่งประสบปัญหานี้หรอกครับ แต่มีมานมนานกาเลแล้วนับตั้งแต่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (...

Read


พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง

พุธทรัพย์ มณีศรี            ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ เพราะผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นกรรมการมูลนิธินี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน            จากประสบการณ์ทั้งที่สำนักงาน ก.พ....

Read


โปรดอย่าใช้วิธียืมลูกน้องแล้วไม่จ่ายคืน

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังรับราชการอยู่ มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งมีพฤติกรรมที่คนทั้งจังหวัดเอือมระอาที่สุด เพราะไม่ว่าท่านจะไปกินอาหารที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารสุดหรูในจังหวัดหรือร้านธ๊รรมดา...ธรรมดา ท่านก็ไม่เคยจ่ายเงิน          เมื่อมีคนพูดไปเข้าหูท่าน...

Read


ลงลายชื่อรับเบี้ยประชุมโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ใหญ่ระดับหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละครับ          มาประชุมคณะกรรมการคณะหนึ่ง แต่เดินทางมาถึงตอนที่เลิกการประชุมและกรรมการได้เดินออกจากห้องประชุมกันหมดแล้ว แต่กรรมการบางท่านยังยืนคุยอยู่ที่ระเบียงตึก ...

Read


แล้วก็เจอดี เมื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการบางคน

พุธทรัพย์ มณีศรี            เมื่อวานนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2561) ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560           ...

Read


ครู-อาจารย์ควรมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าวิชาชีพอื่น

พุธทรัพย์ มณีศรี           คำว่า “ครู-อาจารย์” นั้น ผู้เขียนขอเน้นก่อนว่าหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ           แยกกันนิดเดียวครับ เพราะผู้ที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น เรียกว่า “ครู” ส่วนผู้ที่สอนในสถาบันการศึกษาซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญา...

Read


ทุจริตง่ายๆ แล้วก็ตายผ่อนส่ง

พุธทรัพย์ มณีศรี       ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเขียนเรื่องการประชุมที่ไม่เชิญกรรมการท่านหนึ่งเข้าประชุม      ศาลปกครองได้พิพากษาให้เพิกถอนมติคณะกรรมการนั้น เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามกฎหมาย อ่านรายละเอียดได้ใน      http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=1053587  ...

Read


คุก ๕ ปี สำหรับการใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อ 2 ปี (2559) ที่แล้ว ศาลได้พิพากษาจำคุกข้าราชการรายหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี ปรับ  2 หมื่นบาท           หลังจากได้สั่งเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ 100 ตัว พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวีดิโอ 2 เครื่อง เครื่องเล่นวีดิโอ กล้องถ่ายรูป ผ้าเต็นท์หลายผืน และรถยนต์ส่วนกลางรวม 4 คัน...

Read


โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "คอร์รัปชั่น" เป็นปัญหาหนักอกของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย          สำหรับปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น ได้พัฒนาการขึ้นมาตามลำดับ จากการคอร์รัปชั่นที่เป็นตัวเงิน...

Read


ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้

พุธทรัพย์ มณีศรี           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นมานานแล้วและก็ยังเกิดขึ้นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน            หลายท่านได้เปรียบการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นว่าเสมือนมะเร็งร้าย          ...

Read


จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์       สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงทางวิทยุ และโทรทัศน์อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง  ชี้ให้เราเห็นถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมที่กำลังเกิดขึ้น...

Read


ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ“ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด”พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง          ขอขอบคุณกรมการปกครองที่กรุณาเชิญให้มาแสดงความคิดและความเห็นส่วนตัวกับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ นักศึกษาผู้ล้วนน่าจะเป็นความหวังของชาติบ้านเมืองในอนาคต...

Read


เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

พุธทรัพย์ มณีศรี          คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต เมื่อย้อนมองดูสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันในมุมของการสื่อสารและการบริหารงานบุคคล อาจกล่าวได้ว่า ท่ามกลางบริบทเวลาและสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่ยึดโยงขับเคลื่อนความคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีการถ่ายทอดไปได้...

Read