• ยุทธศาสตร์การดำเนินงานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พ.ศ. 2564 - 2566
  • ยุทธศาสร์ที่ 1 ปลุกจิตสำนึกคนไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด
  • ยุทธศาสร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อประเทศไทยใสสะอาด
  • ยุทธศาสร์ที่ 3 รณรงค์และเสริมสร้างในการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด
  • ยุทธศาสร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ท่านสามารถดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ ตามลิงค์นี้ Download

 

 • ยุทธศาสตร์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดประจำปี 2561 - 2563
  • ยุทธศาสร์ที่ 1 ปลุกจิตสำนึกคนไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด
  • ยุทธศาสร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อประเทศไทยใสสะอาด
  • ยุทธศาสร์ที่ 3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อประเทศไทยใสสะอาด
  • ยุทธศาสร์ที่ 4 รณรงค์และเสริมสร้างในการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด
  • ยุทธศาสร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ท่านสามารถดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ ตามลิงค์นี้ Download

 

เอกสารแนบ: PDF icon yuththsaastr_64.pdf